Παπαχρήστου Ζωή
Α. Ιωαννίδη 4, Κως
Τηλ.: 2242024060