Χατζημάρκου Νίτσα
Βασ. Παύλου 5, Κως
Τηλ.: 2242022346
Παπαθωμάς Ζαχαρίας
Ελευθερίας, Ζηπάρι
Τηλ.: 2242068726