Περίδου Ιωάννα
Ιπποκράτους 6, Κως
Τηλ.: 2242028410