Σταματιάδου Κωνσταντίνα
Κανάρη 42, Κως
Τηλ.: 2242020260