Λουμπαρδιάς Κων/νος
Κανάρη 35, Κως
Τηλ.: 2242026197