Παπαθωμάς Ζαχαρίας
Ελευθερίας, Ζηπάρι
Τηλ.: 2242068726