Παπαδάκη Αθανασία
Βασ. Γεωργίου 7, Κως
Τηλ.: 2242028449
Λαμπρινός Γεώργιος
Ελευθερίας, Ζηπάρι
Τηλ.: 2242067174