Φούρναρης Νίκος
Μακρυγιάννη 1, Κως
Τηλ.: 2242025515